Famille Tech Co.,Ltd.

BUSINESS PLAN

  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานขององค์กรขนาดกลางและเล็ก โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ รวมไปถึงการดูแลและตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีของลูกค้า ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของ Software, Hardware, Network, Internet, Cloud, Surveillance และ Home Automation & Office Automation แบบครบวงจร

นโยบายหลักที่สำคัญของการให้บริการ คือ

- การบริการที่รวดเร็ว (Fast service)
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Performance)
- การใช้เทคโนโลยี (New Technology)

 นอกเหนือจากนี้ยังได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์ โดยการจัดการระบบได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Window, Microsoft office) ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งาน การกำหนดแนวทางการพัฒนา โดยคำนึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เน้นการให้บริการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการระบบ การซ่อมบำรุง เพื่อเป็น IT Solution แบบครบวงจรและพัฒนาระบบให้สอดคล้อง กับเทคโนโลยีในอนาคต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


1. Enterprise Applications

เรานำเสนอและช่วยลูกค้าทำ Enterprise Applications ต่างๆ ที่ซึ่งจำเป็นในการรับรู้และจัดเก็บขัอมูลที่สำคัญ ที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจและร่วมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ

2. Outsourcing

เรานำเสนอและช่วยลูกค้าในการจัดการการทำงานด้านสารสนเทศ และกระบวนการทางธุรกิจที่ลูกค้าสามารถเน้นเฉพาะในส่วนที่เป็นแก่นหลักขององค์กร และเป็นจุดแข็งด้านการแข่งขัน

3. Technology Integration

เรานำเสนอและออกแบบโครงสร้างทางด้านระบบ Infrastructure Integration ของลูกค้า ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ เช่น การบูรณาการ ทางเทคโนโลยี ที่ครอบคลุมและเข้าใจถึงปัญหาเฉพาะด้าน

4. Securities and Surveillance

เราออกแบบและวางระบบ CCTV โดยทีมงาน Network Engineer และ System Engineer เพื่อออกแบบระบบให้มีความเหมาะสม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและเลือกใช้เทคโนโลยีล่าสุด IP Network Camera โดยใช้ NVR (Network Video Record) และบันทึกลง Cloud Storage

5. NAS Storage and Cloud

ออกแบบโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ File Sharing, Cloud Drive และสำรองข้อมูลเบื้องต้นไปพร้อมๆ กัน ได้ทั้งสำหรับอุปกรณ์ PC และ Notebook และ Mobile ของผู้ใช้งาน


PRODUCT AND SERVICE

บริการ MA ดูและรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (Maintenance Service Agreement)

  บริการและออกแบบติดตั้งระบบต่างๆ ทั้งกลุ่มธุรกิจเล็กรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจใหญ่โดยทีมงานผู้มืออาชีพด้าน IT โดย บริการทำ Server บน Platforms Product ของ Microsoft สำหรับงานบริษัท,องค์กร,โรงเรียน หรือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งงานออกแบบและติดตั้ง >Windows Server และ Network Topology

บริการติดตั้งระบบ Server, Domain Controller, Active Directory

  บริการและออกแบบติดตั้งระบบต่างๆ ทั้งกลุ่มธุรกิจเล็กรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจใหญ่โดยทีมงานผู้มืออาชีพด้าน IT โดย บริการทำ Server บน Platforms Product ของ Microsoft สำหรับงานบริษัท,องค์กร,โรงเรียน หรือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งงานออกแบบและติดตั้ง Windows Server และ Network Topology

บริการให้คำปรึกษาทางด้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consult and IT Outsource service)

  IT Outsourcing เป็นบริการที่จะช่วยเสริมสร้าง และพัฒนาระบบ เพื่อแทนที่แผนกไอที ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแบบโดยรวม หรือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน ฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์, การพัฒนาบุคลากร, การนำเสนอ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการทำงานคัดเลือกซอฟต์แวร์ และ ทดสอบซอฟต์แวร์ ให้เข้ากับองค์กร ให้คำปรึกษาในเชิงรุกเพื่อพัฒนา Software ให้เข้ากับองค์กร พัฒนาบุคคลากร เพื่อให้สามารถดูแลองค์กร ได้เอง คัดเลือกบุคคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร คัดเลือก เทคโนโลยี เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร


PRODUCT QUALITY

บริการทางด้านระบบบ้านและสำนักงานอัจฉริยะ (Home and Office Automation System)

  คำว่า “Home automation” หรือ “บ้านอัจฉริยะ” นั้นหมายถีง เราจะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ไม่ใช่เพียงจินตนาการอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ จะทำให้จินตนาการดงต่อไปนี้เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากอีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องเริ่มทำระบบตั้งแต่บ้านเพิ่งเริ่มสร้าง ซึ่งต้องใช้เวลานาน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินสาย อยากจะเพิ่มจุดควบคุมในอนาคตก็เพิ่มเติมได้ไม่จำกัด ใช้เวลาเพียง 1-2 วันในการติดตั้งระบบสำหรับบ้าน 1 หลัง กำหนดให้เป็นระบบกันขโมยก็ทำได้ เรียกได้ว่าเป็นทั้ง Smart home & security

บริการทางด้านระบบ Securities CCTV

  เราเป็นผู้แทนจำหน่ายให้กับกล้องวงจรปิดชั้นนำ Hikvision Ezviz Hilook Dahua Panasonic ซึ่งเป็น Brand ชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นระบบกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงที่รองรับตั้งแต่การใช้งานทั่วไปจนถึงการเชื่อมต่อกับศูนย์เฝ้าระวัง Central Management Software [CMS] ช่วยให้คุณรวมเครื่องบันทึกแบบ NVR และกล้อง IP เข้ากับโซลูชันการตรวจสอบที่ต้องการจากทุกมุมโลกการตรวจสอบวิดีโอ ด้วยการจัดการแบบอัจฉริยะทำให้คุณสามารถใช้งานขั้นสูง UI / UX และการควบคุมอัจฉริยะแบบมัลติสตรีมช่วยให้คุณได้รับโซลูชันที่สะดวกสบาย รวมถึงการใช้งานต่างๆ ผ่าน Mobile Application ที่สามารถดาว์นโหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Famille Tech Co.,Ltd.